วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

บทความของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย
บทความการศึกษาปฐมวัย
       เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 2 ปี ถึง 6 ปี เด็กในช่วงวัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ การเริ่มต้นพัฒนาการทางให้มีการเรียนรู้ ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนมีความเจริญ เติบโตทั้งทางร่าง กาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ความรู้ ในการ เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน ของพัฒนาการสมองของเด็กในช่วงวัยนี้จึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ความรู้ ที่มีสำคัญยิ่งกับทุกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็กช่วงวัยนี้โดยตรง
อายุ 3-5 ปี
พัฒนาการด้านร่างกาย
      เด็กบังคับกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น เด็กชอบปีนป่ายเตะบอล รักลูกบอล ชอบเล่นในสนาม เด็กสามารถขี่ จักรยานสามล้อได้ พัฒนาการด้านสติปัญญา - เด็กเชื่อว่าสิ่งของทุกอย่างมีชีวิติเด็กชอบเล่นสมมุติโดยจะเอาตุ๊กตาตามมาเล่นแล้วสมมุติ เป็นพ่อแม่ลูก แสดงท่าป้อนข้าวลูก อาบน้ำแต่งตัวให้ลูก แสดงเป็นเรื่องราวเหมือนว่าตุ๊กตาเป็นสิ่งมีชีวิต - เด็กเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกมีจุดหมาย เด็กมักถามว่า “ ทำไม ” “ ทำไมรถจึงวิ่ง ” ฯลฯ - เด็กจะเชื่อมโยงปรากฎการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันว่าเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกัน
พัฒนาการด้านภาษา
       พัฒนาอย่างรวดเร็ว เด็กชอบใช้คำถาม “ นั่นอะไร ” “ นี่อะไร ” “ พ่อไปไหน ” เด็กสามารถเข้าใจ คำสั่งง่ายๆได้ เด็กอายุ 4 ขวบชอบใช้คำถาม “ ทำไม ”
พัฒนาการด้านอารมณ์
   เด็กเริ่มมีลักษณะอารมณ์แบบผู้ใหญ่ คือ โกรธ อิจฉา กังวล ก้าวร้าว พอใจ เป็นต้น เด็กจะแสดงความโกรธ ด้วยการกรีดร้อง ดิ้นกับพื้น หรือทำร้ายตัวเองแสดงความอิจฉาเมื่อมีน้องใหม่เวลาเล่นสนุกๆก็จะแสดง ความพอใจ แต่เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเด็กก็จะกลัว
พัฒนาการด้านสังคม
     เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ใส่รองเท้าเอง บอกเวลาจะถ่ายได้ ถอดกางเกง เข้าห้องน้ำเอง และทำความสะอาดหลังขับถ่ายได้ - เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว เพื่อให้สังคมยอมรับ ทำตัวให้เข้ากลุ่มได้ รู้จักให้ รับ รู้จักผ่อนปรน รู้จักแบ่งปัน เด็กเรียนรู้จากคำสอน คำอธิบายและการกระทำของพ่อแม่ เด็กรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด เด็กเริ่มรู้จักเห็นใจ ผู้อื่น เมื่อเห็นแม่เสียใจเด็กอาจเอาตุ๊กตามาปลอบ พ่อแม่ควรฝึกหัดและส่งเสริมให้เด็กวัยอนุบาลได้ช่วยเหลือตนเอง ควรให้ความรักความอบอุ่นเเก่เขาให้มากมาก เพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติ ควรให้ความรักความอบอุ่นกับเขามากมาก เขาจะได้มีพัฒนาการที่ทั้งสี่ด้าน คืออารมณ์ สังคม สติ ปัญญา เมื่อเด็กโตขึ้นจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และเจริญเติบโตไปในทางที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น