วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว                                  ชื่อนางสาวปนัฐดา      ประยุทธเต
                                  ชื่อเล่นตุ๊ก  เกิดวันที่  25  ต.ค.
                                  น้ำหนัก  48 กก.   ส่วนสูง  163  ซม.
                                   กลุ๊ปเลือด  โอ
                                  นิสัยร่าเริง   สนุกสนาน
   จบการศึกษาจากโรงเรียนพุทไธสง  อ พุทไธสง   จ  บุรีรัมย์
  ปัจุบันศึกษาอยู่ที่มหวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม  
  เอกการศึกปฐมวัย   ชั้นปีที่  2   คณะศึกษาศาสตร
 คติ ชีวิต   ไม่มีจุดจบ....... มีแต่จุดเริ่มต้น

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่ 1

บันทึกการเรียนครั้งที่ 1


       อาจารย์สอนนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียน ทำ Blogger  แล้วให้นักศึกษาใส่ข้อมูลส่วนตัวแต่งบล็อก
ในบล็อกต้องประกอบไปด้วย
 นาฬิกา
 ปฏิทิน
คำยินดีต้อนรับ

    เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนไม่มีใครทำบล็อกเป็นเลยอยากบอกว่ามันยากมากทุกคนวุ่นวายในการทำบล็อกเพื่อที่จะให้เสร็จทนตามเวลาแต่ก็ไม่มีใครทำเสร็จ

บันทึกการเรียนครั้งที่ 2

บันทึกการเรียนครั้งที่ 2

             พัฒนาการทางร่างกาย ของเด็กอายุ 5ปี

           พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่าง รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องความสูงและน้ำหนัก การเพิ่มของ น้ำหนักเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ ในตอนต้นของวัยนี้ สัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากขึ้น ทำให้สามารถกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวดีขึ้น เด็กจึงชอบวิ่ง กระโดด ไม่หยุดนิ่ง การหยิบจับและการช่วยเหลือตนเอง สามารถควบคุมและบังคับการทรงตัวได้ดี ทำให้เด็กวัยนี้ พร้อมที่จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลัง การเล่นกลางแจ้ง การใช้มือก็มีความละเอียดขึ้น เด็กสามารถแต่งตัวเองได้ หวี ผม แปรงฟันได้เอง และสามารถช่วยทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้  เราจะเห็นว่าเด็กในวัยนี้มีการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก
                 อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กและแบ่งกลุ่มให้นักศึกษากลุ่มละ  3 คน  กลุ่มของดิฉันได้พัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 5 ขวบ


บันทึกการเรียนครั้งที่ 3

บันทึกการเรียนครั้งที่ 3


                วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน อาจารย์ให้นักศึกษาไปค้นคว้าข้อมูลที่ได้รับทำรายงานโดยใช้สื่อ  Power  Point

บันทึกการเรียนครั้งที่ 4

บันทึกการเรียนครั้งที่ 4

                   อาจารย์อธิบาย เรื่อง การทำแบบสังเกตพฤติกรรมแล้ให้นักศึกษาไปทำการสังเกตแล้วบันทึกทำเป็นรูปเล่มรายงานเตรียมเสนอสัปดาห์ต่อไป

บันทึกการเรียนครั้งที่ 5

บันทึกการเรียนครั้งที่ 5

                
                             อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มไปสังเกต และทำการสัมภาษณ์พฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตจันทรเกษม และให้นักศึกสัมภาษณ์พร้อมกับทำทำทางบันทึกวีดีโอ และทำเป็นรูปเล่มส่ง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
  
   

บันทึกการเรียนครั้งที่ 6

บันทึกการเรียนครั้งที่ 6


                        อาจารย์ให้นักศึกาษาที่ยังไม่ได้นำเสนอรายงานนั่งฟังเพื่อน ๆ แต่ละกลุ่มนำเสนองาน เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กแต่ละช่วงวัย  จำนวน  3 กลุ่ม  และสัปดาห์ต่อไปถึงจะถึงคิวที่กลุ่มดิฉันต้องรายงาน